Doświadczenie zdobywał w projektach realizowanych przez Politechnikę Warszawską, m.in. we współpracy z Lockheed Martin w ramach grantu Optimization of Unmanned System of Systems (OpUSS). Uczestniczył również w innych grantach B+R, m.in. Generacja Przyszłości, Najlepsi z Najlepszych (NzN) - MNiSW; Autonomiczne Platformy Nawodne (APN) - MON. Menedżer projektu Kropelka 2.0 (prototyp superoszczędnego samochodu) w Studenckim Kole Aerodynamiki Pojazdów (SKAP) na politechnice.

Uczestnik międzynarodowych konkursów technologicznych, m.in. SAE Aerodesign West w Los Angeles (zwycięzca we wszystkich kategoriach). Kierownik zespołu, który był dwukrotnym finalistą SpaceX Hyperloop Pod Competition.  Dwukrotny laureat Stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe.