• Dariusz Baranowski

    Fizyk atmosfery i oceanu specjalizujący się w meteorologii tropikalnej, oddziaływaniach atmosfera - ocean oraz zajmujący się przewidywalnością pogody.

  • Leon Ciechanowski

    Zajmuje się Human-Computer Interaction (zwłaszcza interakcją człowiek-chatbot), fenomenologią oraz poczuciem sprawstwa/kontroli.

  • Wiesław Bartkowski