Pomocy szukamy w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej. W niektórych miastach jej udzielaniem zajmują się miejskie ośrodki pomocy rodzinie lub powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pracownicy pomocy społecznej po pierwsze weryfikują czy osoba, która ubiega się o pomoc, naprawdę jej potrzebuje.

Podstawowym warunkiem jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego. Zmiany w wysokości kryteriów dochodowych są wprowadzane co trzy lata. Ostatnia ich weryfikacja została uwzględniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 lipca 2018 roku i weszła w życie 1 października 2018 roku. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi według tego 701 zł, natomiast w przypadku rodziny to 528 zł od osoby. Kryteria te pozostaną aktualne do 31 października 2019 roku.

Osoba, której dochody nie przekraczają ustawowego kryterium, może się starać o zasiłek stały, jeśli jest niezdolna do pracy z powodu wieku (kobieta ma powyżej 60 lat, a mężczyzna powyżej 65 lat) lub jest całkowicie niezdolna do pracy, to znaczy legitymuje się I lub II grupą inwalidzką lub znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zasiłek stały wylicza się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym a faktycznym dochodem tej osoby, przy czym przyznana kwota nie może być wyższa niż 444 zł i niższa niż 30 zł. 

Komu się należą zasiłki i dodatek mieszkaniowy - czytaj we wtorek 18 czerwca w "Gazecie Wyborczej"