Każdy w miarę myślący człowiek bez trudu może ułożyć listę dziesięciu najważniejszych problemów Polski i Polaków. Listy sporządzone przez różne osoby nie będą tożsame, ale wiele punktów będzie się powtarzać. Oto mój spis, kolejność nie ma znaczenia.

  1. System edukacji niepromujący kreatywności, niedostosowany do zmian szybko zachodzących w świecie i do potrzeb rynku.
  2. Niski poziom nauki i większości wyższych uczelni.
  3. Starzenie się społeczeństwa i niski wskaźnik płodności kobiet, niezapewniający prostej reprodukcji ludności.
  4. Niski poziom oszczędności prywatnych i system emerytalny niedostosowany do negatywnych zmian demograficznych.
  5. Źle funkcjonująca służba zdrowia.
  6. Energetyka generująca coraz wyższe koszty, niespełniająca unijnych standardów.
  7. Zanieczyszczenie powietrza.
  8. Nieefektywna i upolityczniona państwowa biurokracja, w tym służby specjalne i służby zagraniczne.
  9. Źle działające sądownictwo.
  10. Niski poziom czytelnictwa.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej