Z doktorem Maciejem Taborowskim, adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia Ewa Ivanova

EWA IVANOVA: Czy skarga Komisji Europejskiej dotycząca sądownictwa wniesiona w marcu do Trybunału Sprawiedliwości UE jest jeszcze aktualna, skoro partia rządząca wycofała się ostatnio z części kontrowersyjnych zmian dotyczących wymiaru sprawiedliwości?

MACIEJ TABOROWSKI: W skardze postawiono zarzuty dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć przy obowiązkowym przejściu sędziów w stan spoczynku (czyli na sędziowską emeryturę) i kompetencji ministra sprawiedliwości do wyrażania zgody na dalsze pełnienie przez sędziego funkcji po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku. Te dwa rozwiązania zostały zmienione przez polskiego ustawodawcę.

Nie ma już dyskryminacji ze względu na płeć przy przechodzeniu sędziów w stan spoczynku.
Pozostało 81% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej