pragnę powiedzieć ale
czy pan słyszy że czuję każde
słowo pańskiego przesłania

od protestuję
i przeciw
po
natomiast chciałbym

chcę dodać że formę pańskiego
sprzeciwu
uważam za najbardziej
ze wszystkich szlachetną

spalić się
tak to czytam
znaczy spalić w sobie
co jeszcze nie zostało spalone w sprzeciwie

spalić się to skazać siebie
na płomienie
jeśli odratują od samospalenia

pośród wszystkich słów pańskich najbardziej
doceniam
zapomniany w znaczeniu czasownik
kieruję

płonąć to kierować
spłonąć to skutecznie

kierując przez płomień
już pan coś skierował
ocalając życie od bycia do siebie

boli więc jestem
płonę a więc
żyję

tak to rozumiem i dodam od siebie
wkładając panu w niewystygłe
wargi

byłem i nie wrócę
jeśli mnie przeoczysz
nasza strata
więc proszę przekieruj
gdzie trzeba

Jarosław Mikołajewski – poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego; autor książek dla dzieci, eseista i publicysta; laureat m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, św. Brata Alberta, Barbary Sadowskiej, dwukrotnie Nagrody Literackiej m st. Warszawy. Przełożył m.in. utwory Dantego, Petrarki, Leopardiego, Pasoliniego, Leviego; współpracuje z „Gazetą Wyborczą”

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej