Międzynarodowy zespół uczonych przejrzał genomy i życiorysy - zgromadzone w 71 bazach danych, m.in. prowadzonych przez prywatne firmy zajmujące się badaniami DNA (np. ludzi, którzy poszukują swoich korzeni) - przeszło 1,1 mln osób w wieku od 30 lat wzwyż pochodzenia europejskiego i żyjących w 15 państwach. Na tej podstawie badacze zidentyfikowali 1271 tzw. polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP, Single Nucleotide Polymorphism), czyli mutacji zmieniających pojedyncze "litery" zasad azotowych tworzących "wyrazy" (geny) na podwójnej helisie DNA, które mają wpływ na wykształcenie.

Publikacja zwiększa blisko dwudziestokrotnie liczbę znanych wariantów genetycznych wpływających na nasze wykształcenie. Wcześniejsze badanie zidentyfikowało ledwie 74 z nich.

Jak podliczają uczeni w najnowszym wydaniu pisma "Nature Genetics", łącznie wszystkie odkryte przez nich mutacje odpowiadają za aż 11-13 proc. zmienności w osiągnięciach edukacyjnych badanych przez nich ludzi.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej