„Zwracamy się do Pana z apelem o niezwłoczne skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi w sprawie systemu sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce oraz ustanowienia zabezpieczenia na czas trwania procesu” - napisały we wtorek do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera 52 polskie organizacje.
„Ta sprawa ma fundamentalne znaczenie dla całej Unii Europejskiej. Niezawisłość sędziów to jedyna skuteczna gwarancja praw obywatelskich oraz unijnego porządku prawnego.
Pod listem podpisały się NGO-sy, które w ostatnich latach angażowały się w walkę o niezależność polskiego sądownictwa, m.in. Inicjatywa "Wolne Sądy", Akcja Demokracja, Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Amnesty International. Wśród sygnatariuszy listu są organizacje społeczne, m.in. KOD i Obywatele RP, a także stowarzyszenia sędziowskie i prokuratorskie, m.in. Iustitia, Themis czy Lex Super Omnia. Wszystkie wzywają Komisję, aby przeszła do ostatniego etapu postępowania o naruszenie prawa unijnego przez Warszawę. Decyzja w tej sprawie ma zapaść podczas zaplanowanego na środę posiedzenia kolegium komisarzy.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej