Od początku kwietnia w dużych miastach i małych miejscowościach odbywały się Narady Obywatelskie o Edukacji - NOoE, podczas których nauczyciele, rodzice i uczniowie rozmawiali o tym, jak dziś funkcjonują ich szkoły, a jak powinny. W narady włączali się też samorządowcy i eksperci.

Narady ogniskowały się wokół pięciu kwestii:

  • czego uczy szkoła i do czego przygotowuje, a jak powinno być;
  • jak uczyć, wychowywać i motywować do nauki;
  • jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej;
  • jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole w trójkącie: nauczyciele – uczniowie – rodzice;
  • jaka jest pozycja nauczycieli oraz jakie są w stosunku do nich oczekiwania.

Szczegóły znajdziecie na stronie: naradaobywatelska.pl

Najważniejszymi Inicjatorami i promotorami akcji byli nauczyciele skupieni w grupach facebookowych JaNauczyciel i Protest! Za przygotowanie metodyki narad i zbieranie ich wyników odpowiada Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Do udziału zaproszeni zostali też samorządowcy, związki zawodowe i organizacje społeczne zajmujące się edukacją. 
W piątek 21 czerwca wieńcząca narada obywatelska na 25 stolików odbędzie się podczas festiwalu Malta w Poznaniu.

Pozostało 82% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej