Spotkanie uczestników Okrągłego Stołu zorganizowano w Zamku Ujazdowskim w Warszawie – dokładnie w 30. rocznicę zakończenia obrad. Trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. W obradach plenarnych, stolikach, podstolikach i grupach roboczych brało udział 717 osób, a wraz z obsługującymi wydarzenia dziennikarzami – przeszło 800. Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, prof. Aleksander Gieysztor, Lech Kaczyński czy przewodniczący obradom ze strony rządowej gen. Czesław Kiszczak już odeszli, tak jak co najmniej połowa z uczestników obrad. Zaproszenia na dzisiejsze spotkanie wysłano do wszystkich, którzy pozostali, obojętnie, jaką stronę politycznego sporu dziś reprezentują.

Uczestniczący w otwierającym panelu Aleksander Kwaśniewski powiedział, że Okrągły Stół jako symbol uzyskania politycznego kompromisu jest produktem „made in Poland”, bo we współczesnej historii nie było podobnych wzorców. Przypomniał, że wiele krajów usiłowało z różnym skutkiem stosować ten model – gdy upadał apartheid, Polaków zapraszano nawet do RPA, by podzielili się swymi doświadczeniami.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej