Prokurator regionalny w Krakowie Marek Woźniak skierował 1 kwietnia do podwładnych naczelników i kierowników niecodzienne polecenie. Mają oni obowiązkowo w każdy piątek do godz. 13.00 przekazywać informacje o sprawach, których „przedmiot, zakres podmiotowy, charakter zrealizowanych lub planowanych czynności procesowych ma lub może mieć istotny wydźwięk społeczny lub medialny”. „Wyborcza” jest w posiadaniu tego pisma.

Nasze źródła w prokuraturze przekazały nam, że informacje wysyłane do prokuratury regionalnej mają zawierać dane o referencie prowadzącym sprawę, podejrzanym, zarzucie, wykonanych i planowanych do wykonania czynnościach, a także o personaliach najważniejszych osób objętych postępowaniem. Notatka ma także zawierać uzasadnienie, dlaczego wytypowano daną sprawę jako tę o wydźwięku społecznym lub medialnym.

W piśmie pada osobliwe polecenie – informacja ma być napisana „w wersji edytowalnej” czcionką Times New Roman 13 i przesyłana na podany adres mailowy sekretariatu w krakowskiej jednostce. Ma dotyczyć jednej sprawy zrobionej w danym tygodniu i jednej planowanej na kolejny tydzień.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej