Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w sylwestra – 31 grudnia 2018 r. Jako jeden z pierwszych na opublikowany dokument zwrócił uwagę Piotr Kupś, autor bloga "To Nie Przejdzie".

Projekt wprowadza kilka głębokich zmian w ustawie, m.in.:

  • zmianę nazwy samej ustawy – z "ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" na "ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej";
  • z definicji przemocy domowej, definiowanej jako "jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste", wykreślono słowo "jednorazowe";
  • założenie Niebieskiej Karty, czyli wszczęcie procedury monitorowania przemocowej rodziny przez policję i pracowników socjalnych, nie będzie już możliwe bez zgody ofiary;
  • odpowiedzialność za decyzję ws. dziecka, którego zdrowie lub życie jest bezpośrednio zagrożone, zostaje przeniesiona z pracownika socjalnego na policjanta;
  • sprawca przemocy będzie miał dostęp do dokumentacji na swój temat.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej