„19 marca 2019 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu odbędzie się rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego” – taką informację przekazał SN prezes TSUE Koen Lenaerts. Tego dnia Trybunał zajmie się pytaniami o wykładnię przepisów unijnych zadanymi mu przez sędziów polskiego sądu. SN skierował je do TSUE w trzech sprawach. Prezes Trybunału zdecydował połączyć je do wspólnego rozpoznania, a samo rozpoznanie przeprowadzić w trybie przyspieszonym.

„Niezwłoczne wydanie rozstrzygnięcia może rozwiać poważne wątpliwości, z jakimi boryka się sąd odsyłający” – zauważył Koen Lenaerts. Według prezesa dotyczą one „zasadniczych kwestii związanych z podstawowymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w tym niezawisłości sędziowskiej, którą to prawo gwarantuje”. „Wątpliwości te mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu współpracy sądowej UE, dla którego niezależność sądów krajowych, a w szczególności sądów orzekających w ostatniej instancji, ma zasadnicze znaczenie” – dodał.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej