Prof. Marcin Matczak został nagrodzony za - pisze serwis polityka.pl - „konsekwentną obronę praworządności i praw człowieka, prowadzoną od lat edukację społeczną, propagowanie wartości konstytucyjnych oraz za zawodową kompetencję i odwagę cywilną”. To specjalista w zakresie teorii prawa i profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który krytycznie wypowiada się na temat PiS-owskiej „reformy” sądownictwa.

Homo Faber i Annę Dąbrowską nagrodzono za „śmiałość w obronie praw człowieka, odwagę w walce z dyskryminacją i ksenofobią, konsekwencję w działaniach na rzecz integracji imigrantów oraz za wszystkie małe kroki, które prowadzą do dużych zmian”.

Stowarzyszenie Homo Faber skupia ludzi zajmujących się obroną praw człowieka. „Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, ‘rasę’, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę” - pisze o sobie organizacja. Dąbrowska ze stowarzyszeniem związana jest od 2005 r. Od siedmiu lat jest jego prezeską.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej