Ewa Ivanova: W jakim celu Zbigniew Ziobro rozszerzył swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego? Dlaczego chce, aby jeden z najważniejszych przepisów traktatu o funkcjonowaniu UE – art. 267 – został uznany za niekonstytucyjny? To przecież przepis mówiący o obowiązku zadawania pytań prejudycjalnych przez sądy krajowe Trybunałowi unijnemu w razie wątpliwości dotyczących wykładni prawa unijnego. A Ziobro chce, aby polski TK uznał tę regulację za niekonstytucyjną w zakresie, w jakim miałaby dopuszczać zadawanie pytań w sprawach dotyczących ustroju, organizacji i kształtu władzy sądowniczej.

Pozostało 91% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej