Projekt Nowoczesnej nie jest nowelizacją obecnie obowiązujących przepisów, ale zupełnie nową ustawą „o świadomej prokreacji”.

Ustawa doprecyzowuje wszystkie trzy obowiązujące obecnie przesłanki pozwalające na przerywanie ciąży, czyli:

  • zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, w tym zdrowia psychicznego (obecnie w przepisach nie ma mowy o zdrowiu psychicznym),
  • duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (na podstawie przesłanek medycznych)
  • uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Aborcja po konsultacji

Ale Nowoczesna dopisała jeszcze jeden warunek: „Przerwanie ciąży może być dokonane, gdy kobieta tego zażąda, a zabieg przerwania ciąży zostanie wykonany nie później niż do upływu 12 tygodni od początku ciąży”. Kobieta musi złożyć pisemne oświadczenie, a także przedstawić zaświadczenie o odbytej konsultacji z psychologiem. Konsultacja ma służyć ustaleniu sytuacji zdrowotnej i życiowej kobiety, a także poinformowaniu jej o dostępnych formach pomocy po ewentualnym urodzeniu dziecka.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej