* W MARCU 1992 r. wg CBOS dziewięciu na dziesięciu Polaków opowiadało się za prawem do przerwania ciąży, gdy zagrożone jest życie matki, ośmiu na dziesięciu – gdy ciąża wynika z przestępstwa lub płód jest upośledzony. Niemal połowa (47 proc.) była również za prawem do aborcji ze względu na ciężką sytuację kobiety.

* MIMO TO W 1993 r. Sejm uchwalił prawo zakazujące aborcji w tym ostatnim przypadku. Przez zwolenników nowego prawa ustawa została nazwa kompromisem.

* OD TAMTEJ PORY niezmiennie utrzymuje się szerokie poparcie dla prawa do aborcji w przypadku zagrożenia życia (86 proc. za, CBOS, październik 2016 r.) lub zdrowia matki (77 proc.), przestępstwa (79 proc.) i uszkodzenia płodu (60 proc.). Z roku na rok spadało jednak przyzwolenie na aborcję ze względu na sytuację kobiety, osiągając najniższy poziom w marcu 2016 r. (14 proc.).

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej