Współpracujący z Episkopatem Instytut posługuje się dwoma współczynnikami, które określają pobożność Polaków. Nazywa je dominicantes i communicantes. Pierwszy określa, ile osób bierze udział w niedzielnej mszy, a drugi – ile przystępuje do komunii.

Prezentując najnowsze wyniki za rok 2016, ISKK podał, że wskaźnik dominicantes rok do roku zmalał o 3,1 punktu procentowego i wynosi 36,7 proc. O 1 punkt zmalał również wskaźnik communicantes – teraz wynosi 16 proc.

- Można zauważyć, że ludzie są coraz mniej otwarci na sferę duchową.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej