Pod koniec roku CBOS zapytał Polaków o najważniejsze ich zdaniem wydarzenia mijających 12 miesięcy w kraju i za granicą. Badani wymieniali je sami. W przypadku Polski ponad połowa respondentów (54 proc.) nie potrafiła wskazać takiego wydarzenia, 10 proc. zaś uznało, że w minionym roku takiego wydarzenia nie było.

„Na podstawie deklaracji Polaków można stwierdzić, że w minionym roku w kraju nie było jednego wydarzenia, które zdominowałoby świadomość społeczną” - zauważa w swojej analizie CBOS.

Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią są zmiany w sądownictwie, na co wskazało 7 proc. badanych. W lipcu prezydent podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych, która dała ministrowi sprawiedliwości możliwość odwołania wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów, a także powołania nowych.

W grudniu Andrzej Duda podpisał dwie kolejne: o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Pierwsza przerywa konstytucyjną kadencję 15 sędziów KRS (nowych sędziów wybierze już nie samorząd sędziowski, ale Sejm). Druga umożliwia czystkę w SN.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej