Deklarowane poglądy polityczne młodzieży w wieku 18-24 lat CBOS przeprowadza od transformacji ustrojowej. Swoich respondentów pyta, z którymi poglądami się utożsamiają: prawicowymi, lewicowymi czy centrowymi.

Jak wynika z długofalowego badania, w ciągu ostatnich 20 lat tylko w latach 1999-2002 (za rządów Jerzego Buzka i Leszka Millera) poglądy lewicowe nieznacznie przeważały wśród młodzieży nad prawicowymi. Zasadniczo jednak w tym okresie najpopularniejsze wśród młodzieży zawsze były rządy centrowe (z wyjątkiem lat 2015-2017).

CBOS zwraca uwagę na to, że przełamaniem dotychczasowych trendów wśród młodzieży był październik 2015 roku (ostatnie wybory parlamentarne). "Zaobserwowaliśmy wtedy interesujące zjawisko: odsetek osób o poglądach prawicowych wśród badanych w wieku od 18 do 24 lat gwałtownie rósł, osiągając wartości wyższe niż wśród ogółu respondentów. Wcześniej młodzi ludzie zazwyczaj okazywali się mniej zdecydowani niż starsi Polacy – rzadziej deklarowali poglądy zarówno prawicowe, jak i lewicowe, a częściej uciekali w odpowiedzi neutralne, wybierając polityczne centrum, albo odmawiali określenia swojego światopoglądu w tych kategoriach" - czytamy w opracowaniu badania.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej