- Zarząd Polskiej Rady Biznesu (PRB) wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu przeprowadzania zmian w ustroju polskiego sądownictwa oraz wyraża poważne obawy w kwestii praktycznych skutków proponowanych rozwiązań, które mogą umożliwiać naruszanie podstawowych wartości wspólnych dla państw demokratycznych - pisze PRB w oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Polska Rada Biznesu to organizacja zrzeszająca właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce. Członkowie PRB reprezentują większość sektorów gospodarki.

PRB przyznaje, że system wymiaru sprawiedliwości w Polsce wymaga głębokich reform, szczególnie w zakresie istotnym dla efektywności funkcjonowania sektora publicznego i życia gospodarczego. Podkreśla jednak, że usytuowanie władzy sądowniczej, sam podział i wzajemna kontrola władz są  podstawowymi kwestiami ustrojowymi i nie powinny być zmieniane tak pospiesznie.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej