Od początku roku rodziny, które decydują się na urodzenie nieuleczalnie chorego lub niepełnosprawnego dziecka, mogą liczyć na jednorazową zapomogę w wysokości 4 tys. zł. Pieniądze trafiły już do kilkuset domów w całej Polsce. Tylko w Warszawie świadczenia wypłacono 57 razy, w Krakowie 21, w Lublinie – 17.

Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające nieuleczalną i zagrażającą życiu chorobę lub ciężką niepełnosprawność, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka czy w czasie porodu. Wniosek może skierować matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. Pieniądze przysługują bez względu na dochód. Dokument trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia urodzin dziecka.

Mieszkania chronione i wspomagane

Jednorazowa zapomoga to pierwszy i na razie jedyny funkcjonujący element programu „Za życiem", który przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd wprowadził go niemal natychmiast i bez konsultacji. W przypadku kolejnych pomysłów ma być inaczej. Pozostałe elementy programu mają wchodzić w życie etapami, a każde rozwiązanie ma być poddane szerokiej debacie. – Potrzebujemy szerokich konsultacji, aby wprowadzić akty prawne, które służą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, są skonsultowane i mają akceptację społeczną – mówiła minister Elżbieta Rafalska na konferencji inaugurującej ogólnopolskie konsultacje w sprawie wprowadzenia programu „Za życiem".

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej