21 kwietnia szef MON wydał „Decyzję nr 2” dotyczącą „zmian organizacyjnych na potrzeby formowania wojsk Obrony Terytorialnej”. Dokument liczy cztery strony. Minister zobowiązuje w nim szefa Sztabu Generalnego, by do końca maja opracował „program reorganizacji terenowych organów administracji wojskowej [chodzi głównie o wojskowe komendy uzupełnień], dostosowując ich strukturę do potrzeb WOT”. Do końca czerwca dowódca WOT ma z kolei przedstawić koncepcję Centrum Szkolenia WOT. W tym samym terminie dyrektor departamentu nauki i szkolnictwa wojskowego „opracuje założenia dla planowanych w uczelniach wojskowych kursów doskonalących dla oficerów – kandydatów do WOT”. Podobne zadania (z terminem do 31 lipca) dostali rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i rektor Akademii Sztuki Wojennej. Do 30 kwietnia na wojskowych uczelniach miały się zacząć kursy dla 200 podoficerów zawodowych przenoszonych z dotychczasowych struktur armii (głównie z sił specjalnych) do obrony terytorialnej. Według dokumentu również departament wojskowej służby zdrowia ma „dostosować wojskowe komisje lekarskie i pracownie psychologiczne do potrzeb WOT”. Termin: 31 maja.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej