Badanie przeprowadzono tuż przed głosowaniem nad wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło, które odbyło się 7 kwietnia. Stosunek Polaków do rządu od dłuższego czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Od poprzedniego pomiaru nieco zwiększyła się jednak polaryzacja, jeśli chodzi o ogólny stosunek Polaków do urzędującego gabinetu – przybyło zarówno jego zwolenników (38 proc. od marca wzrost o 2 pkt proc.), jak i przeciwników (35 proc., wzrost o 2 pkt), a zmalała grupa obojętnych (25 proc., spadek o 3 pkt).

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej