Roczny ranking Biuro RPO przygotowuje od 2013 r. Wymienia w nim problemy, które stanowiły największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela. Kontrola przestrzegania tych praw i wolności przez władze jest konstytucyjnym i ustawowym zadaniem RPO.

Ranking powstaje na podstawie skarg napływających do RPO i oceny dyrektorów poszczególnych zespołów w Biurze RPO. A także samego rzecznika, którym od września 2015 r. jest Adam Bodnar.

Największe minusy: blokada Trybunału, ustawa inwigilacyjna...

Zagrożenia dla praw i wolności w minionym roku to:

– Kryzys wokół Trybunału konstytucyjnego, który wpływa negatywnie na ochronę praw i wolności, bo zablokował prace Trybunału;

– Wprowadzanie rozwiązań ustawowych ograniczających prawa obywatelskie. RPO zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego m.in.:

  • Ustawę inwigilacyjną – która daje policji i służbom nieograniczony dostęp do informacji w korzystaniu przez nas z internetu, łącznie z informacją, z kim się komunikujemy, co przesyłamy, na jakie strony w internecie wchodzimy i co z nich pobieramy;
  • Ustawę antyterrorystyczną – wprowadzającą m.in. rejestr cudzoziemców z odciskami palców i innymi danymi biometrycznymi i możliwość podsłuchiwania cudzoziemca bez zezwolenia sądu;
  • Prawo o prokuraturze – podporządkowujące ją rządowi, dającą ministrowi sprawiedliwości całkowitą swobodę w obsadzaniu stanowisk (zniesiono konkursy) i odwoływaniu z nich, a także nieograniczone prawo do ingerowania w postępowanie prokuratorskie;
  • Ustawę zmieniającą zasady naboru do służby cywilnej: zniesiono konkursy i gwarancje niezależności urzędników;
  • Ustawę medialną, która spowodowała wymianę kierownictwa spółek publicznego radia i telewizji i zwolnienia dziennikarzy i redaktorów;
  • Ustawę o ziemi likwidującej swobodę obrotu ziemią rolną;
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej