Publikację wyroków (z wyjątkiem tych wydanych w sprawie ustaw, które już nie obowiązują) przewiduje ustawa wprowadzająca nowe przepisy o Trybunale Konstytucyjnym. Prezes Przyłębska wykonała ją. Nie opublikowała tylko trzech wyroków: z 9 marca, w sprawie nowelizacji ustawy o TK z 24 grudnia 2015r., z 11 sierpnia, uznającego za niekonstytucyjne część przepisów ustawy o TK z 22 lipca br., i wyroku z 11 października, także dotyczącego tej ustawy, uznającego za sprzeczny z konstytucją tryb wyboru kandydatów na prezesa TK. Ustawa z 22 lipca została uchylona 19 grudnia – a więc nie obowiązuje.

Wśród opublikowanych wyroków jest wyrok w sprawie tzw. ustawy na niebezpiecznych (o przymusowej izolacji po odbyciu kary przestępców, których podejrzewa się o to, że mogą być niebezpieczni), wyrok w sprawie administracyjnego, obligatoryjnego zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości czy w sprawie obowiązku uzyskiwania zgody sądu na ślub przez osoby niepełnosprawne umysłowo, które jednak nie są ubezwłasnowolnione. Tylko w czterech opublikowanych wyrokach Trybunał stwierdził niekonstytucyjność przepisów. Chodzi o obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową, o zwrot za nocleg kierowców ciężarówek jeżdżących za granicę, o część przepisów związanych z podatkiem akcyzowym i o ustawę medialną.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej