Ustawa wprowadza dwie poprzednie: regulującą status sędziów, tryb postępowania przed TK i organizację Trybunału. Jej najważniejsze przepisy wejdą w życie następnego dnia po podpisaniu. W poniedziałek z Trybunału odchodzi prezes Andrzej Rzepliński. Wtedy, w myśl „ustawy wprowadzającej”, prezydent z kontrasygnatą premiera powoła „osobę pełniącą obowiązki prezesa TK”. Będzie to sędzia Julia Przyłębska, bo tylko ona spełnia warunki postawione w ustawie.

Jej zadaniem, wynikającym z ustawy, będzie wprowadzenie przez p.o. prezesa do orzekania trzech dublerów sędziów wybranych przez PiS na prawidłowo już obsadzone przez poprzedni Sejm miejsca. Następnie p.o. Przyłębska ma dopilnować wyboru przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów trzech kandydatów na prezesa Trybunału. Spośród nich prezydent wybierze prezesa i wiceprezesa. P.o. Przyłębska ma też zarządzić opublikowanie niepublikowanych dotąd wyroków TK, ale tylko tych zapadłych w sprawach skarg konstytucyjnych i pytań prawnych. A więc nie zostaną opublikowane wyroki dotyczące ustaw o TK, tzw. ustawy na niebezpiecznych przestępców czy wydany we wtorek wyrok w sprawie ustawy medialnej (Trybunał nakazał zmianę prawa i przywrócenie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji kompetencji przejętych przez Radę Mediów Narodowych – chodzi o obsadę kierownictwa mediów publicznych)

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej