Stanowisko Rafalskiej to pierwszy w rządzie tak mocny głos w tej sprawie. O tym, że trwają prace zmierzające do wypowiedzenia konwencji Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, napisał jako pierwszy serwis Oko.press.

Adam Lipiński, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego, zaprzeczył wtedy tym informacjom. Teraz potwierdza je Ministerstwo Sprawiedliwości: to tam trwają przygotowania do wypowiedzenia konwencji.

Wioletta Olszewska z biura komunikacji społecznej resortu odpowiedziała „Wyborczej”, że podsekretarz stanu Łukasz Piebiak „zainicjował dyskusję na temat konwencji”. „Podjęcie dyskusji nie determinuje podejmowania konkretnych czynności, a jest jedynie podstawą do zgromadzenia stanowisk poszczególnych resortów – informuje Olszewska.

Resort pracy jest „za”. Minister Rafalska mówi nam, że opowiada się za wypowiedzeniem konwencji.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej