Młodzi Polacy zajęli 10. miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, trzecie w czytaniu i interpretacji, szóste w matematyce. Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach, które sprawdzano.

Badanie przeprowadzane jest regularnie co trzy lata i sprawdza umiejętność korzystania z wiedzy w trzech dziedzinach nauki: naukach przyrodniczych, czytaniu i pisaniu oraz w matematyce. Co roku nacisk położony jest na inną dziedzinę - w 2015 r. były to nauki przyrodnicze.

Choć w 2015 r. wyniki we wszystkich trzech kategoriach są niższe niż w rekordowym 2012 r., i tak wypadliśmy powyżej średniej OECD

Z badania PISA wynika też, że wzrósł wskaźnik satysfakcji z nauki przedmiotów przyrodniczych. Między 2006 a 2015 rokiem zauważalny jest istotny wzrost. Oznacza to, że lekcje są dużo ciekawsze.

W tym roku przedmioty przyrodnicze były w PISA kluczowe - warto je porównywać do edycji z 2006 r., gdy również były priorytetem. Możemy tu zaobserwować spadek odsetka uczniów na najniższych poziomach i wzrost odsetka tych najlepszych. W 2006 r. wiedza faktograficzna dominowała nad umiejętnościami takimi jak wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych w sposób naukowy czy planowanie procedur badawczych - ten dystans udało się Polsce zniwelować.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej