Narodowy Program Mieszkaniowy, którego częścią jest program „Mieszkanie plus” został przyjęty przez Radę Ministrów 27 września. Jednym z jego głównych założeń jest budowa tanich mieszkań na wynajem, ale program to coś więcej niż tylko plan budowy.

Określa kierunki, w jakich podążać ma polska polityka mieszkaniowa. W swoich zapowiedziach przedstawiciele rządu niejednokrotnie wskazywali, że ma ona uwzględniać interesy grup „o szczególnych potrzebach mieszkaniowych” – m.in. seniorów, niepełnosprawnych, wychowanków domów dziecka czy rodzin wielodzietnych. W programie znalazł się jednak zapis, który zdecydowanie przeczy tym deklaracjom.

„Państwo pomoże czyścicielom kamienic”

W ramach „racjonalizacji gospodarowania zasobem mieszkań komunalnych” autorzy proponują usunąć z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego katalog osób objętych szczególną ochroną, którym obecnie sądy w procesie o eksmisję nie mogą nie przyznać mieszkania socjalnego. Dotyczy to kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, obłożnie chorych i ubezwłasnowolnionych (wraz z opiekunami), a także emerytów, rencistów, bezrobotnych i dzieci.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej