Kandydaci na największe uczelnie publiczne poznali wyniki rekrutacji na pierwszy rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Wczoraj ogłosiły je uniwersytety Warszawski, Łódzki i w Białymstoku, a wcześniej Jagielloński, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wyniki czekają m.in. kandydaci na Politechnikę Gdańską i Akademię Marynarki Wojennej.

Można było rejestrować się na wiele kierunków na różnych uczelniach (rekordzista na UJ wskazał 13). W najbliższych tygodniach odbędą się dodatkowe nabory na zwalniane przez nich miejsca.

Na 19 najpopularniejszych uczelniach publicznych w kraju, które przesłały nam dane, najbardziej obleganymi kierunkami (ponad 8 tys. kandydatów na każdy) były prawo i informatyka. Na Politechnice Warszawskiej, gdzie informatyka jest wykładana na trzech wydziałach, łącznie zarejestrowały się na nią 4823 osoby na 360 dostępnych miejsc. Na Politechnice Krakowskiej (też na trzech wydziałach) - 1746 osób na 276 miejsc. Na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (dwa wydziały) - 2020 chętnych na 370 miejsc.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej