PAP cytuje komunikat Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie zmian na stanowisku prezesa. "Piotr Malepszak zasiada w zarządzie spółki CPK od 1 grudnia ubiegłego roku, odpowiadając za część kolejową inwestycji. Po tym, jak rada nadzorcza powierzyła mu dziś obowiązki prezesa, Piotr Malepszak kieruje pracami zarządu CPK i przewodniczy jego zebraniom, a także reprezentuje spółkę na zewnątrz" - czytamy.

Jak dodała spółka, po rezygnacji Bartosiaka decyzje w spółce CPK są podejmowane przez zarząd w składzie trzyosobowym. "Oprócz p.o. prezesa Piotra Malepszaka w zarządzie znajdują się: Dariusz Sawicki odpowiedzialny za część lotniskową i Michał Wrona, w którego gestii są kwestie finansowe". Jak dodano, rada nadzorcza CPK wkrótce rozpocznie procedurę wyboru nowego prezesa.

Piotr Malepszak jest ekspertem kolejowym, w ostatnim czasie zasiadał w zarządzie Kolei Dolnośląskich, a wcześniej związany był z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Podobnie jak Bartosiak, był jednocześnie członkiem zespołu doradczego wiceministra infrastruktury Mikołaja Wilda i pracował przy koncepcji kolejowej części wielkiej inwestycji CPK. Rząd planuje bowiem zmodernizowanie i uzupełnienie sieci kolejowej, tak by do Baranowa - gdzie ma powstać port - można się było łatwo dostać z całej Polski.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej