Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku jednogłośnie podjęła uchwałę, w której czytamy:

„Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku w świetle uchwalonej w dniu 12 lipca 2017 r. przez Sejm RP nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej i ustroju sądów powszechnych oraz proponowanych zmian dotyczących Sądu Najwyższego wyraża głęboki sprzeciw wprowadzonymi zmianami, które podważają fundamenty demokratycznego państwa prawa. Wprowadzona regulacja całkowicie uzależnia władzę sądowniczą od polityki Ministra Sprawiedliwości, który w sposób niekontrolowany może decydować o tym, kto zostanie sędzią w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku stoi na stanowisku, iż uchwalone zmiany godzą w porządek konstytucyjny i burzą konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy”.

Nadzwyczajne posiedzenie we wtorek

W dokumencie Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku apeluje „do wszystkich podmiotów wyposażonych w prawo inicjatywy ustawodawczej” o podjęcie działań „zmierzających do odwrócenia nowelizacji przepisów, w wyniku których podważono podstawowy fundament demokratycznego państwa prawnego”.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej