– Państwa członkowskie są zobowiązane do notyfikowania Komisji Europejskiej o wszelkich działaniach pomocy publicznej przed ich wdrożeniem – powiedziała zastępca rzecznika Komisji Europejskiej Mina Andreeva, odnosząc się do polskiej ustawy.

Każda pomoc publiczna musi być zgłoszona do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej i Komisja może na nią wyrazić zgodę lub nie. Przypadki notyfikacji pomocy publicznej są częste. Tylko w ciągu trzech pierwszych tygodni grudnia 2018 roku Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisji Europejskiej rozpatrzyła ponad 40 wniosków o zgodę na pomoc publiczną, w tym kilka pochodzących z Polski. Wśród nich był wniosek polskiego rządu dotyczący utworzenia w Polsce rynku mocy. Elektrownie będą mogły sprzedawać nie tylko energię elektryczną, lecz także potencjał do wytwarzania energii, obciążając klientów końcowych dodatkową opłatą. To jeden z powodów, dla których od 2020 roku taryfy elektryczne pójdą w górę.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej