W związku z wejściem w życie przepisów uchwalonej przed rokiem ustawy wprowadzającej ustawę Prawo przedsiębiorców 1 maja straci moc pięć rozporządzeń ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego nakładających obowiązki informacyjne na przedsiębiorców produkujących i handlujących paliwami.

Sita na szarą strefę

Są to rozporządzenia w sprawie m.in. informacji przekazywanych przez firmy paliwowe do rejestru systemu zapasów interwencyjnych prowadzonego przez prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, a także w sprawie sprawozdań składanych prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki o rodzajach i ilości paliw wwiezionych i wywiezionych z Polski oraz sprawozdań w sprawie firm zlecających magazynowanie, przeładunek czy dystrybucję paliw.

Obowiązek składania takich sprawozdań wprowadziło znowelizowane w 2016 r. prawo energetyczne, aby ułatwić wykrywanie firm handlujących paliwami w szarej strefie i zniechęcić nieuczciwych przedsiębiorców do nadużyć w handlu paliwami. Ale gdy rozporządzenia przestaną obowiązywać, zrodzi się pokusa, by z tego skorzystać.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej