Co roku państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą przedstawić Komisji Europejskiej i Radzie do spraw Gospodarczych i Finansowych, czyli ECOFIN, aktualizację planu konwergencji, czyli raport o aktualnym stanie finansów państwa oraz perspektywie dla nich na najbliższe lata.

Na forum ECOFIN spotykają się ministrowie gospodarki i finansów krajów członków UE oraz komisarze europejscy odpowiedzialni za gospodarkę. ECOFIN zajmuje się polityką gospodarczą Wspólnoty, unijnym budżetem, a także monitoruje finanse państw unijnych pod kątem spełniania przez nich kryteriów konwergencji.

Kryteria te to obowiązek nieprzekraczania granicy 3 proc. PKB deficytu sektora finansów publicznych oraz trzymania w ryzach długu publicznego, którego stosunek do PKB państwa nie może przekroczyć 60 proc.

Efekt likwidacji

Najnowsza aktualizacja programu konwergencji, którą właśnie opublikowano na stronach Ministerstwa Finansów, uwzględnia już najnowsze plany rządu wobec OFE. Krótko mówiąc, OFE w obecnej formie na zawsze przestaną istnieć. Całość zgromadzonych tam środków pozostałych po tym, jak kilka lat temu reformę tego systemu przeprowadził gabinet premiera Donalda Tuska, zostanie przelana na indywidualne konto emerytalne. Wtedy zgromadzone aktywa będą taktowane jak prywatne oszczędności, wypłacane jednorazowo lub w ratach po osiągnięciu przez nas wieku emerytalnego.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej