Amerykańscy badacze - Pierre-André Chiappori i Bernard Salanié z Uniwersytetu Columbia i Yoram Weiss z Uniwersytetu w Tel Awiwie - na warsztat wzięli dane o małżeństwach zawieranych przez osoby urodzone w latach 1943-72. Wyniki omawia brytyjski tygodnik "The Economist". 

Okazuje się, że osoby urodzone bliżej 1972 roku znacznie częściej poślubiają partnerów o podobnym wykształceniu niż ci, którzy urodzili się bliżej 1943 roku. A to przekłada się na status materialny i na fakt, że pogłębiają się nierówności społeczne. To kolejne już badania, które pokazują, że wzrasta tendencja do zawierania małżeństw pomiędzy osobami o podobnym poziomie dochodów.

Temat wpływu doborów partnerów życiowych na nierówności społeczne jest świeży, ale coraz chętniej podejmowany przez badaczy.

Gdybyśmy dobierali się w pary jak nasi rodzice, byłoby równiej

Współczynnik Giniego to miara nierówności, która obrazuje nierównomierność rozkładu dóbr. Może osiągać wartość od 0 (współczynnik miałby taką wartość w sytuacji, gdyby wszyscy ludzie mieli dokładnie po tyle samo dóbr) do 1 (w sytuacji, gdy wszystkie dobra skupiałyby się w rękach jednego człowieka). A zatem: im Gini wyższy, tym nierówności dochodowe w społeczeństwie wyższe. 

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej