Kubrick w Krakowie. I inne hity w muzeach w 2014 r.

aka
11.01.2014 10:18
A A A Drukuj

Św. Anna - malowidło z północnej nawy katedry. Faras (Sudan), IX w.

Galeria Faras będzie kolejną galerią stałą warszawskiego muzeum udostępnioną widzom po modernizacji. Zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, teraz z pewnością muzeum również przyciągnie dzięki niej tłumy. To największa w Europie ekspozycja zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego. Do zbiorów muzealnych trafiły one dzięki polskim archeologom uczestniczącym w objętej patronatem UNESCO wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur doliny Nilu rozwijających się na południe od pierwszej katarakty. Dzięki pracom badawczym prowadzonym na terenie Faras w pobliżu granicy sudańsko-egipskiej, odkryto dobrze zachowane ruiny kościoła katedralnego z VIII w., którego ściany były pokryte wspaniałymi malowidłami o tematyce religijnej pochodzącymi z VIII-XIV w.
Nowa Galeria Faras zostanie udostępniona zwiedzającym jesienią (dokładna data nie jest jeszcze znana). W części imitującej wnętrze kościoła znajdą się malowidła rozmieszczone podobnie jak w faraskiej świątyni. Oglądając je będziemy mógli posłuchać oryginalnych koptyjskich śpiewów liturgicznych. Dzięki multimediom zobaczymy też to wnętrze zrekonstruowane w 3D ze wszystkimi malowidłami, także tymi, które obecnie znajdują się w muzeum w Chartumie.
Muzeum planuje również w tym roku m.in. wystawę Aleksandra Gierymskiego.

    Skomentuj:
    Zaloguj się

    Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX