Miejsce 4. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

11/15

W rankingu w 2015 roku - miejsce 2

 

Szkoła powstała w roku 1974, w wyniku podziału III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Pierwsza jej siedziba znajdowała się w budynku przy ulicy Szczytnickiej 11, zaś pierwszym dyrektorem został Aleksander Dobrzycki. Początkowo kształcenie odbywało się tylko w profilu matematyczno-fizycznym, jednak już w roku 1977 powstała klasa chemiczna. W roku 1990 utworzono klasę teatralną, która jednak zaprzestała działalności w roku 2000. W tym samym roku powołano do istnienia klasę politologiczno-humanistyczną. Wcześniej, w roku 1992, utworzono klasę dwujęzyczną. W roku 1983 szkoła przystąpiła do Towarzystwa Szkół Twórczych. W roku 2000 utworzono Gimnazjum Dwujęzyczne nr 49. W 2002 roku szkołę przeniesiono do budynku Technikum Żeglugi Śródlądowej przy alei Aleksandra Brücknera 10. Utworzono Zespół Szkół nr 14, w skład którego weszły, oprócz Liceum Ogólnokształcącego nr XIV i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 49, Technikum Żeglugi Śródlądowej i Liceum Profilowane nr 1 (dwie ostatnie szkoły zakończyły działalność w 2004 roku). W roku 2005, po 30 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły, odszedł Aleksander Dobrzycki, zaś jego miejsce zajął Marek Łaźniak. Od roku szkolnego 2006/07 funkcjonują 4 klasy uniwersyteckie: matematyczna, informatyczna, chemiczna i politologiczna. Część zajęć prowadzona jest w formie wykładów przez profesorów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszystkie zdjęcia
 • Miejsce 13. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 • Miejsce 12. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 • Miejsce 11. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 • 10 miejsce. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
 • 9 miejsce. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego
 • 8 miejsce. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
 • Miejsce 7. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie
 • Miejsce 6. III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Miejsce 5. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
 • Miejsce 3. Liceum Akademickie UMK w Toruniu
 • Miejsce 2. XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie
 • Miejsce 1. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
-->
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka