Jak odgradza się Europa. Mury rosną nie tylko na granicach

Jak odgradza się Europa. Mury rosną nie tylko na granicach

Animacja: Dorota Halicka
27.11.2015 15:58

Europa w ostatnim czasie jest coraz bardziej podzielona. Mury rosną nie tylko na granicach, ale i wewnątrz krajów - przykładem jest Słowacja, gdzie izoluje się w ten sposób osiedla romskie . Podziałów nie brakuje także we wzajemnych relacjach poszczególnych państw. Przyczyną jest kryzys związany z uchodźcami, nasilające się zagrożenie terroryzmem, konflikt w Syrii i niepokoje wewnętrzne w wielu krajach.

Europa coraz bardziej się odgradza, od kiedy nastąpiło nasilenie kryzysu uchodźczego. Mury wyrosły na granicy Węgier z Serbią i Chorwacją, Grecji z Turcją, Bułgarii z Turcją. Zaczęły także powstawać pomiędzy krajami strefy Schengen (np. pomiędzy Austrią i Słowenią), osłabiając tym samym jej struktury.

Jaka będzie przyszłość Europy, która staje się coraz bardziej podzielona - zarówno w kwestii podejścia do wielu spraw, jak i granice, które jeszcze niedawno pozwalały na swobodne poruszanie się w obrębie Unii Europejskiej?

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka