Poseł Szczerba: Srebrna 16 powinna być zabytkiem. Towarzystwo Przyjaciół Woli składa wniosek do konserwatora

Alicja Bobrowicz, montaż: Michał Kosiński
06.02.2019 15:00

Towarzystwo Przyjaciół Woli chce ponownego wpisania budynku, przy ul. Srebrnej 16 do ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

- Dokument, do którego dotarliśmy rzuca nowe światło na sytuację prawną budynku Srebrna 16. To nie jest pytanie w tej chwili, jak wysoko zabudować i czy rozbierać. W opinii Towarzystwa Przyjaciół Woli ten budynek stanowi wartość historyczną, zabytek i - zgodnie z umową - nie może zostać rozebrany, a to oznacza, że żadna inwestycja w jego miejscu nie może zostać realizowana - mówi Michał Szczerba, poseł PO i prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli.

Zaprezentował akt notarialny - umowę użytkowania wieczystego gruntu i odpłatne przeniesienie własności budynku przy ul. Srebrnej 16 - z 1995 r. między Skarbem Państwa a Fundacją Prasową 'Solidarność' (w 1995 r. Fundacja zostaje głównym udziałowcem w nowo powstałej spółce 'Srebrna'). Wskazano w nim, że 'nabywca ma obowiązek utrzymywać budynek w należytym stanie, a w razie jego zniszczenia lub rozbiórki ma obowiązek do odbudowy'.

Historia zabudowań na Srebrnej sięga XIX wieku. Mieściły się tu zakłady mechaniczne 'Bormann, Szwede i spółka', budynek oznaczony dziś numer 16 był niegdyś budynkiem administracyjnym fabryki.

Srebrna 16 została wykreślona z gminnej ewidencji zabytków w sierpniu 2015 roku.

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka