Sędziowie dublerzy orzekli we własnej sprawie. Ogłosili, że zaskarżone przez RPO zapisy trzech ustaw są zgodne z konstytucją

Red.
24.10.2017 14:40

Sędziowie dublerzy orzekli konstytucyjność ustaw z 2016 roku (o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy) zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Za zgodny z ustawą zasadniczą uznał zapis o włączeniu do orzekania sędziów wybranych w grudniu 2015 roku. Poprzedni prezes TK Andrzej Rzepliński przez ponad rok nie dopuszczał tych sędziów do orzekania powołując się na wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy, na podstawie których wybrano Małgorzatę Gersdorf na I Prezes SN, za niekonstytucyjne.

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka