Czy PiS posłucha Komisji Weneckiej?

Anna Kiedrzynek; Animacja: Bogumiła Piotrowska
10.03.2016 00:35

Komisja Wenecka, zaangażowana w ostatnim czasie w sprawy Polski i kryzys związany z Trybunałem Konstytucyjnym, jest organem czuwającym nad zapewnianiem demokratycznego i sprawnego funkcjonowania instytucji demokratycznych oraz ochroną praw człowieka. Jakie dokładnie jest jej znaczenie i czy okaże się na tyle duże, by partia rządząca posłuchała jej zaleceń?

Opinia Komisji Weneckiej dotycząca działań PiS związanych z Trybunałem Konstytucyjnym sprawiła, że większa liczba Polaków zainteresowała się tym, czym dokładnie jest ten organ. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo - bo tak brzmi jej pełna nazwa - jest organem doradczym Rady Europy. Komisję Wenecką tworzy grono 122 ekspertów. Są wśród nich prawnicy, sędziowie i prezesi sądów najwyższych. Spotykają się cztery razy w roku, by obradować nad zagadnieniami związanymi z konstytucjami i poprawkami do nich, prawem wyborczym, prawem dotyczącym mniejszości oraz niezależnością sądownictwa.

Komisja Wenecka zajmuje się głównie wydawaniem opinii prawnych na temat projektów aktów prawnych i tych mających już moc prawną przygotowanych przez poszczególne państwa. Dotychczas Komisja wydała ponad pięćset takich opinii dotyczących ponad pięćdziesięciu krajów. Członkiem Komisji Weneckiej z ramienia Polski jest Ambasador Hanna Suchocka.

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Poradniki
Nauka
Gospodarka