Do sanatorium z ZUS za darmo

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński
06.06.2013
A A A Drukuj

Shutterstock

Kto ma szansę na wyjazd do sanatorium finansowany przez ZUS? Jak uzyskać skierowanie? Gdzie i na jak długo można wyjechać
Po każdym tekście o organizowanych przez ZUS wyjazdach do sanatoriów czytelnicy zasypują nas pytaniami. Odpowiadamy.

Na podstawie jakich przepisów ZUS wysyła na rehabilitację leczniczą?

Podstawą do prowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rehabilitacji leczniczej jest art. 69 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.

Na rehabilitację prowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą być skierowane osoby ubezpieczone w ZUS. Rozporządzenie określa m.in., kto może z takiej rehabilitacji skorzystać, co jest podstawą skierowania oraz jakie koszty pokrywa ZUS.

Jak się starać o wyjazd do ośrodka rehabilitacyjnego? Kto wystawia skierowanie?

Po skierowanie należy się udać do lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Jeżeli lekarz uzna, że pacjent ma schorzenie, które utrudnia pracę, albo że postęp choroby może w przyszłości spowodować niezdolność do pracy, powinien wypisać "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ZUS". Wniosek może być sporządzony na dowolnym formularzu. Ważne, aby we wniosku znalazły się następujące dane pacjenta: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, opis schorzenia i uzasadnienie konieczności rehabilitacji.

Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć taki wniosek lekarzowi. Wzór wniosku można znaleźć w internecie pod adresem http://www.zus.pl/files/dpir/Wniosek_o_rehabilitacje.pdf

Sporządzony przez lekarza wniosek trzeba złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeżeli pacjent posiada dokumentację medyczną potwierdzającą schorzenie, składa jej kopię razem z wnioskiem.

Co po złożeniu wniosku? Jak długo trzeba czekać na decyzję?

Przy wyjazdach na rehabilitację z ZUS na decyzję czeka się średnio od trzech do maksymalnie ośmiu tygodni.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa pacjenta na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli stwierdzi zasadność odbycia rehabilitacji, wyznaczany jest ośrodek rehabilitacyjny i data rozpoczęcia leczenia.

ZUS może także skierować pacjenta na rehabilitację leczniczą w tzw. trybie zaocznym. Stanie się tak, gdy dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej. To znaczy nie będzie budzić żadnych zastrzeżeń i jasno będzie z niej wynikać, że wyjazd jest konieczny.

Czy można ubiegać się o wyjazd do ośrodka rehabilitacyjnego bez wizyty u lekarza pierwszego kontaktu?

Tak. Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego może wystawić ZUS na wniosek lekarza orzecznika, który np. kontrolował zwolnienie lekarskie pacjenta albo orzekał, czy są przesłanki do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego.

Tak było z panem Andrzejem. Od dwóch miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS skontrolował, czy jego zwolnienie jest zasadne. Lekarz orzecznik ZUS po badaniu bezpośrednim wydał orzeczenie, że zwolnienie lekarskie jest wydane zasadnie, ale uznał, że szybciej pan Andrzej wróci do sprawności po odbyciu rehabilitacji w sanatorium. Po uzyskaniu zgody pan Andrzej otrzymał skierowanie na rehabilitację na trzy tygodnie do jednego z ośrodków, z którym ZUS zawarł umowę.

Dlaczego ZUS wysyła do sanatorium?

ZUS stara się pomagać. Zamiast wysyłać ludzi na rentę, pomaga przywracać im sprawność i kontynuować życie zawodowe. Gdy więc mamy przejściowe problemy ze zdrowiem, możemy skorzystać z sanatorium. ZUS wyśle nas do ośrodka rehabilitacyjnego na cykl zabiegów medycznych, które "usprawnią organizm i pozwolą na kontynuowanie pracy zawodowej".

Gdzie można pojechać?

Ośrodki rehabilitacyjne są usytuowane w całej Polsce, w górach, nad jeziorami oraz nad morzem. ZUS kieruje ubezpieczonych do ośrodków położonych najbliżej miejsca zamieszkania. Na 2013 r. ZUS zawarł 101 umów z ośrodkami rehabilitacyjnymi.

Termin wyjazdu do sanatorium nie jest z góry narzucany przez ZUS. Pacjent może poprosić o wyjazd w dogodnym dla niego terminie, ale nie może on wykraczać poza okres przyznanego zasiłku lub renty. ZUS wysyła ludzi na leczenie w systemie stacjonarnym, poza miejscem zamieszkania lub w systemie ambulatoryjnym. Wtedy zabiegi przeprowadzane są na miejscu, w miejscowości, w której mieszkamy.

Na skierowanie na leczenie w systemie stacjonarnym kierowane są osoby:

??ze schorzeniami narządu ruchu, np. po urazach nóg, rąk i problemami z kręgosłupem - zmianami zwyrodnieniowymi i stanami po urazach. Najliczniejszą grupą pacjentów są pacjenci z zespołem bólowym kręgosłupa;

? ze schorzeniami układu krążenia. Tu najwięcej pacjentów jest z chorobą wieńcową, ale też ze stanami pozawałowymi i po leczeniu kardiologicznym;

? ze schorzeniami układu oddechowego. Dominują dwie choroby - astma i POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc);

? ze schorzeniami psychosomatycznymi - np. urazami psychicznymi związanymi ze śmiercią kogoś bliskiego albo z wypadkiem komunikacyjnym. Do rehabilitacji kwalifikowane są też wszelkiego rodzaju nerwice związane ze stresem i pod postacią somatyczną;

| ze schorzeniami onkologicznymi. Rehabilitacja jest prowadzona dla kobiet po zakończonym leczeniu onkologicznym (usunięciu piersi z powodu nowotworu, radio - lub chemioterapii). Bardzo istotnym elementem rehabilitacji jest nauka automasażu ręki po stronie operowanej i zajęcia z psychologiem.

Kto może leczyć się w systemie ambulatoryjnym? Z leczenia w miejscu zamieszkania mogą skorzystać osoby ze schorzeniami narządu ruchu i układu krążenia.

Czy ZUS finansuje wszystkie koszty związane z wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego?

Tak. ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, także koszty zakwaterowania, wyżywienia, oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem do wysokości kosztu przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej. W praktyce oznacza to, że ZUS zwróci nam koszty biletu za przejazd pociągiem pospiesznym 2. klasy niezależnie od tego, czy pacjent przyjedzie ekspresem, samochodem, czy przyleci samolotem. Zwrot kosztów dojazdu dostaje się w momencie zakończenia rehabilitacji w ośrodku, w którym przebywaliśmy. ZUS ma podpisaną w tej sprawie umowę z ośrodkami.

Kto ma największe szanse na wyjazd do sanatorium finansowany przez ZUS?

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy. Są to osoby, w odniesieniu do których lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że po odbyciu rehabilitacji zostanie przywrócona zdolność do pracy. Dotyczy to osób przebywających na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z tytułu niezdolności do pracy.

Przykład. Pani Bożena, salowa z Warszawy, zachorowała. Lekarz orzecznik ZUS orzekł, że nie może pracować, i wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na 1,5 roku (tzw. renta okresowa). Pani Bożena ma przyznaną rentę okresową i może starać się o wyjazd na rehabilitację leczniczą ZUS.

Na wyjazd nie ma szans pan Maciej, górnik z Zabrza. Miał dwa zawały i dostał rentę na stałe. Lekarz uznał, że u niego powrót do pracy jest niemożliwy. W tej sytuacji ZUS, zgodnie z przepisami, nie może sfinansować mu wyjazdu.

Czy podczas pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym można korzystać z pomocy specjalistów niezwiązanych z naszym schorzeniem?

Tak. Każda osoba przebywająca w sanatorium poza rehabilitacją medyczną może też liczyć na pomoc psychologa i dietetyka.

Jak często można wyjeżdżać do sanatorium na koszt ZUS?

Jeżeli ktoś już skorzystał z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS, może starać o kolejny wyjazd. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Rehabilitacja w ośrodku ma pomóc w powrocie do zdrowia i jeżeli lekarz wystawi skierowanie, można wyjechać ponownie na rehabilitację.

Jak dużo osób wyjeżdża do sanatorium z ZUS?

ZUS po raz pierwszy wysłał Polaków do ośrodków rehabilitacyjnych w 1996 r. Od tego czasu co roku wyjeżdżają kolejne osoby. W 2012 r. rehabilitację leczniczą w ośrodkach, z którymi ZUS podpisał umowy, zakończyło ponad 71 tys. osób, w sumie z rehabilitacji leczniczej od 1996 r. do końca 2012 r. skorzystało ponad 934 tys. osób.

Jak długo można przebywać na koszt ZUS w sanatorium?

Pobyt w ośrodku trwa 24 dni i może być skrócony lub wydłużony na wniosek ordynatora ośrodka za zgodą ZUS.

ramka

Informacje o prowadzonej przez ZUS rehabilitacji leczniczej - do kogo jest skierowana, kto może uzyskać skierowanie, kto pokrywa koszty, co obejmuje program oraz mapkę ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - można znaleźć na stronie internetowej ZUS pod adresem: http://www.zus.pl

Jutro: Sanatorium z NFZ. Kto i za ile może wyjechać do uzdrowiska

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX