Należy eliminować informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia ludzi spowodowanym przez przemysł i środki chemiczne stosowane w rolnictwie.

Nie należy publikować żadnych informacji na temat katastrofy w kopalni "Katowice", w której poniosło śmierć czterech górników.

Nie należy dopuszczać do publikacji w masowych środkach przekazu danych liczbowych obrazujących stan i wzrost alkoholizmu w skali całego kraju.

W materiałach podejmujących problem Drugiego Synodu biskupów, którego trzecia sesja odbędzie się w Watykanie w 1974 r., nie należy zwalniać żadnych spekulacji na temat treści przemówienia kardynała Wyszyńskiego oraz ocen eksponujących rolę polskich uczestników Synodu i wysoki poziom ich wystąpień.

Nekrologi, inseraty i inne formy w prasie, radio i tv oraz klepsydry itp. zapowiadające różne spotkania na cmentarzach, przy pomnikach, miejscach walk itp. (z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego bądź jego poszczególnych epizodów), byłych żołnierzy ugrupowań, oddziałów itp. AK i innych prawicowych organizacji uczestniczących w Powstaniu Warszawskim nie mogą być zwalniane do publikacji.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej