W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy o umorzeniu w trybie ułaskawienia postępowania karnego w sprawie byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego pana Mariusza Kamińskiego, zważywszy na konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa, informujemy, że każdy niesłusznie podejrzany bądź niesłusznie oskarżony może wystąpić do Pana Prezydenta z wnioskiem o ułaskawienie i na zasadzie owej równości liczyć na bezzwłoczne i pozytywne załatwienie swojej sprawy.

Świadomi obowiązku udzielania pomocy prawnej wynikającego z prawa o adwokaturze, będąc skromnymi współuczestnikami wymiaru sprawiedliwości, przedstawiamy PT Czytelnikom projekt pisma procesowego, które należy złożyć w kancelarii Prezydenta RP, chcąc ubiegać się o ułaskawienie poprzez umorzenie postępowania przed prawomocnym osądzeniem sprawy przez sąd. Zaproponowana droga prawna rozstrzygania w trybie łaski niezakończonych wyrokiem sądu spraw znalazła aprobatę w wypowiedziach polityków, którzy mają niski poziom zaufania do sądów.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej