Czym zajmuje się działająca od wiosny przy Beacie Szydło Rada Naukowa Leśnictwa? Według kancelarii premiera to "organ doradczo-konsultacyjny Prezesa Rady Ministrów w sprawach naukowych, dotyczących gospodarki leśnej oraz funkcjonowania ekosystemów leśnych w Polsce". Rada bada popieraną przez rząd wycinkę w Puszczy Białowieskiej i ją aprobuje. W ten sposób rząd zbiera argumenty przeciwko zarzutom UNESCO i Komisji Europejskiej o dewastację tego unikatowego lasu. Dziewięcioosobową radą kieruje prof.