Komisarz Praw Człowieka RE: Jestem stronniczy, bo stoję po stronie praw człowieka

Fundacja Panoptykon i fundacja e-Państwo, uczestnicy wysłuchania obywatelskiego w sprawie tej ustawy, przygotowały wzór apelu do prezydenta w tej sprawie

Szanowny Panie Prezydencie!

Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań przyjętych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, które ograniczają prawa i wolności - moje oraz innych niewinnych osób.

Jest Pan odpowiedzialny za stanie na straży przestrzegania Konstytucji Rzeczpospolitej. Ustawa antyterrorystyczna jest z nią w wielu punktach sprzeczna. Pozwala na blokowanie stron internetowych i ogranicza prawo do organizacji demonstracji, czym uderza w wolność słowa. Pozwala na segregowanie ludzi na tych, którym przysługuje prawo do prywatności, i tych, którzy są go pozbawieni. Pozwala Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zdalny i zupełnie niekontrolowany dostęp do baz danych zawierających informacje o każdym z nas. A to wszystko w imię bliżej niezdefiniowanej walki z terroryzmem.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej