Nowelizacja ustawy przewiduje m.in. zakaz uczestnictwa w spontanicznych zgromadzeniach organizowanych w Warszawie w dniach 7-10 lipca, a także uprawnia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu do rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie wydarzeń związanych ze szczytem. Materiał, który nie będzie zawierał dokumentacji popełnienia przestępstwa, ma zostać zniszczony w ciągu 30 dni.

Specustawa zakłada także wypłacenie ekwiwalentu za przedłużony czas pracy funkcjonariuszom policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz żołnierzom zawodowym.

Nowelizacja ustawy zezwala również na kontrolowanie przez CBA zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane związane z organizacją szczytu NATO, którego Polska jest gospodarzem.

Głównym miejscem obrad szczytu będzie Stadion Narodowy. Spotkania będą się także odbywać w Pałacu Prezydenckim w sali, gdzie w 1955 r. podpisano Układ Warszawski, w Teatrze Wielkim, gdzie spotkają się szefowie dyplomacji, i w Pałacu Prymasowskim - tam zaplanowano spotkanie ministrów obrony i szefów sztabów generalnych.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej