Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji skupia przedstawicieli wszystkich ministerstw i instytucji zajmujących się tą problematyką, m.in. pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, szefa Urzędu ds. Cudzoziemców i zastępcę komendanta głównego policji. W pracach Rady mogli też uczestniczyć m.in. przedstawiciele rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka czy prokuratora generalnego.

Michał Boni walczy z mową nienawiści

Radę powołał na mocy rozporządzenia były premier Donald Tusk w lutym 2013 r., a jej gorącym orędownikiem był ówczesny minister administracji i cyfryzacji w jego rządzie Michał Boni. To właśnie minister administracji - któremu podlegały m.in. kwestie mniejszości narodowych - został wyznaczony na przewodniczącego Rady. Przedstawiciele instytucji wchodzących w jej skład mieli spotykać się co najmniej raz na pół roku i koordynować działania w sprawie zwalczania przestępstw z nienawiści.
Pozostało 82% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej